Nieprawidłowy identyfikator sesji (UCVRYigP)!
Księgozbiór TPN
   Tabela      Sortowanie      Ustaw filtr      Wyłącz filtr      Raporty     Indeks autorów 

  Informacje o programie      Wyjście  
Sortowanie: nr_rek ([Aa]->[Zz]) Filtr: Użytkownik: guest (54.198.92.22)
Ilość: 10643
Nr Nazwisko Imię Tytuł Rok Sygnatura
10501 Gromadska Melityna Owady, szkodniki pól uprawnych 1952. I/14/5051
10502 Dröscher Vitus B. Instynkt czy doświadczenie : zachowanie się zwierząt 1969. I/14/5052
10503 Dubos René Jules Człowiek, środowisko, adaptacja 1970. I/14/5053
10504 Siedliskowe podstawy hodowli lasu 1990. I/14/5054
10505 Grochowski Wiesław Jadalne owoce leśne 1983. I/14/5056
10506 Radwańska-Paryska Zofia Rośliny tatrzańskie : atlas 1961. I/14/5057
10507 Witkiewicz Stanisław Ignacy Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia 1992. I/14/5058
10508 Konferencia k 40. výročiu uzákonenia Tatranského národného parku 1989. I/14/5059
10509 Wiśniewski Wojciech W. Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890) : pierwszy miłośnik Tatr, Beskidów i Sudetów : życie i twórczość 2006. I/14/5060
10510 Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakopanem 1931-2016 : 85 lat w służbie chorym : rys historyczny 2016. I/14/5061
10511 Pinkwart Maciej Stefan Żeromski Prezydent Rzeczpospolitej Zakopiańskiej copyright 2018. I/14/5062
10512 Pinkwart Maciej Stefan Żeromski Prezydent Rzeczpospolitej Zakopiańskiej copyright 2018. I/14/5063
10513 Klaučo Stanislav Výber lyžiarskych a skialpinistických túr : Vysoké Tatry, Západné Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra 2017. I/14/5064
10514 Rozložník Oto Ženy v tieni hôr : príbehy, spomienky a fakty 2018. I/14/5065
10515 Kollárová Zuzana Veľká 1268-2018 rozpomínanie a návraty 2018. I/18/0319
10516 Kollárová Zuzana Mesto Vysoké Tatry : včera a dnes 2017. I/18/0320
10517 Bárta Vladimír História turistiky na území Slovenska od štúrovcov po dnešok 2015. I/P3/140
10518 Sobolewski Andrzej Pamir : kalendarium polskich wypraw alpinistycznych w Pamirze i Pamiro-Ałtaju 1960-2015 2018. I/14/5066
10519 Ochrona Tatr w obliczu zagrożeń : referaty z sesji popularno-naukowej "Zanim zginą sasanki", 5-7 czerwca 1993 r., Zakopane = Endangered nature of the Polish Tatra Mountains 1993. I/14/5055
10520 Sterowanie ekorozwojem. T. 1, Teoretyczne aspekty ekorozwoju 1998. I/14/5067
10521 Sterowanie ekorozwojem. T. 2, Zarządzanie w warunkach ekorozwoju 1998. I/14/5068
10522 Sterowanie ekorozwojem. T. 3, Regionalne i gospodarcze aspekty ekorozwoju 1998. I/14/5069
10523 Samek Andrzej Historya naturalna obejmująca zwierząt opisanie z dykcjonarzów i dzieł dawnych polskich naturalistów zebrane albo Jako Polakowi ciekawemu wiadomości z historyi naturalnej podawano 1992. I/14/5070
10524 Czyż Marek Taternictwo - sport czy turystyka? Rozważania na marginesie pism taterników okresu międzywojnia 2015. I/18/0324
10525 Cybula Iwona "Wędrowiec" jako źródło wiedzy o dziejach turystyki tatrzańskiej 2015. I/18/0325
10526 Kretschmann Juliane The Hot Spot in a Cold Environment: Puzzling Parvodinium (Peridiniopsidaceae, Peridiniales) from the Polish Tatra Mountains 2018. I/18/0326
10527 Piksa Krzysztof Pierwsze stwierdzenia zimowania mroczka późnego Eptesicus serotinus (Schreber 1774) w jaskiniach Tatr Polskich 2000. I/18/0327
10528 Grodzki Wojciech Gradacyjne występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) (Col. Curculionidae, Scolytinae) w aspekcie kontrowersji wokół Puszczy Białowieskiej 2016. I/18/0328
10529 Piksa Krzysztof Pierwsze stwierdzenia podkowca małego, nocka Bechsteina i nocka Alkatoe na terenach leśnych w polskiej części Tatr 2018. I/18/0329
10530 Ciechanowski Mateusz Występowanie mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 w regionie gdańskim 2001. I/18/0330
10531 Kapłon Jerzy Zarys dziejów akademickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie 2012. I/18/0331
10532 Jach Renata Środowiska depozycyjne utworów jury i kredy jednostki kriżniańskiej Tatr Zachodnich (Polana Huciska - Dolina Kryta - Huciański Klin - Dolina Lejowa) 2004. I/18/0332
10533 S.N. Ustęp z opisu mojej podróży w Karpaty 1840. I/18/0333
10534 Morskie Oko w Karpatach 1843. I/18/0334
10535 Pawłowski Bogumił Zapiski florystyczne z Tatr = Floristiche Notizen aus der Tatra. III 1930. I/18/0335
10536 Pawłowski Bogumił Zapiski florystyczne z Tatr = Floristiche Notizen aus der Tatra. II 1925. I/18/0336
10537 Pawłowski Bogumił Zapiski florystyczne z Tatr = Floristiche Notizen aus der Tatra. I 1923. I/18/0337
10538 Owce i ludzie : informator społeczno-regionalny + film "Redyk Karpacki" 2014. I/18/0338
10539 Żuk Iwona Ruch turystyczny na Podhalu : raport na podstawie danych z badania ruchu turystycznego Małopolski w 2014 i 2015 roku 2015. I/18/0339
10540 Żuk Iwona Ruch turystyczny na Podhalu : raport na podstawie danych z badania ruchu turystycznego Małopolski w 2017 roku 2018. I/18/0340
10541 Vysoké Tatry 1962-1992 : Tatry (Západne - Vysoké - Belianske) 1992-2002 : bibliografia Článkov 2002. I/18/0341
10542 Bafia Szymon Konie na Skalnym Podhalu 2018. I/18/0342
10543 Piotrowska Krystyna Jak powstały Tatry 2008. I/18/0343
10544 25 lat Podhala na okładkach Tygodnika Podhalańskiego 2014. I/P2/079
10545 Ó hory, Ó hory, Ó hory : současná architektura v českých a slovenských horách 2018. I/18/0345
10546 Bohuš Ivan Príbehy zemepisných názvov Vysokých Tatier 2018. I/18/0346
10547 Lenartowicz Światosław Zofia Stryjeńska 2018. I/P3/141
10548 Momot Stanisław Moje Tatry i Zakopane 1991. I/P3/142
10549 Kąś Józef Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej. T. 3- Dó-Gr 2016. I/P2/073
10550 Kąś Józef Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej. T. 4- Gu-Kol 2017. I/P2/074
10551 Kąś Józef Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej. T. 6- Maf-Nie 2018. I/P2/076
10552 Kąś Józef Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej. T. 7- Nif-Pap 2018. I/P2/077
10553 Nielsen Dorte The secret of the highly creative thinker 2016. I/14/5071 Ziobrowski
10554 Heifetz Ronald Abadian The practice of adaptive leadership : tools and tactics for changing your organization and the world 2009. I/14/5072 Ziobrowski
10555 Zygmańska Barbara Tatry Polskie i Słowackie 2018. I/P3/131
10556 Kąś Józef Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej. T. 8- Par-Pou 2018. I/P2/078
10557 Konieczniak Janusz Na niebieskiej grani : Aleja Przewodników Tatrzańskich Krakowskiego Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki 2018. I/14/5073
10558 Kowalik Tomasz O wycieczkach wierszem i piórem 2018. I/14/5074
10559 Nyka Józef Tatry Słowackie : przewodnik 2017. I/14/5075
10560 Jurgała-Jureczka Joanna Kossakowie : biały mazur cop. 2018. I/14/5076
10561 Sabała-Zielińska Beata TOPR 2018. I/14/5077
10562 Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej : monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej 2016. I/14/5078
10563 Judek Jacek Kazimierz Panek : życie, działalność i dorobek naukowy 2018. I/14/5079
10564 Adamczyk Mieczysław Jerzy Karpaty Polskie : przyroda, człowiek, karty z przeszłości 2017. I/14/5080
10565 Baranowski Kazimierz O zbieraniu, suszeniu i przygotowaniu do handlu ziół lekarskich i przemysłowych 1913. I/14/5081
10566 Drewko Józef Hodowla krzewów owocowych i zużytkowanie ich owoców : wskazówki dla gospodyń i właścicieli ogrodów 1914. I/14/5082
10567 Szafer Władysław Drzewa i krzewy : ilustrowany klucz do oznaczania drzew i krzewów krajowych oraz obcych częściej hodowanych w Polsce 1949. I/14/5083
10568 Błażejewicz Wiktor Życie chwastów 1954. I/14/5084
10569 Pawłowski Bogumił Guide des Excursion en Pologne , VI. Partie : Pflanzengeographischer führer für die exkursion in die Beskiden von Sącz 1928. I/14/5085
10570 Pawłowski Bogumił Guide des Excursion en Pologne , IX. Partie : Excursion auf die Moorwiesen im Rudawa-Tale 1928. I/14/5086
10571 Jankowski Edmund Drzewa przy drogach 1916. I/14/5087
10572 Borzęcki Konstanty Podręcznik botaniki dla klasy V gimn. matematyczno-przyrodniczego 1924. I/14/5088
10573 Muszyński Jan Kazimierz Roślinne leki ludowe 1955. I/14/5089
10574 Sulma Tadeusz Klucz do oznaczania pospolitych porostów 1947. I/14/5090
10575 Sulma Tadeusz Życie pszczół 1926. I/14/5091
10576 Mowszowicz Jakub Flora jesienna : przewodnik do oznaczania dziko rosnących jesiennych pospolitych roślin zielnych 1981. I/14/5092
10577 Altmann Horst Rośliny trujące i zwierzęta jadowite 1993. I/14/5093
10578 Zarzycki Kazimierz Rośliny Tatr Polskich : ilustrowany przewodnik turystyczny 1984. I/14/5094
10579 Sosnowski Marian Jak sadzić i pielęgnować drzewa 1938. I/14/5095
10580 Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 1972-1979 : O ochronie środowiska 1980. I/14/5096
10581 Szafer Władysław Yellowstone : kraj gorących źródeł i niedźwiedzi 1929. I/14/5097
10582 Chmielewski Wiesław Albin Tropy i ślady zwierząt : poradnik dla miłośników przyrody 1987. I/14/5098
10583 Kiersnowski Ryszard Niedźwiedzie i ludzie w dawnych i nowszych czasach : fakty i mity 1990. I/14/5099
10584 Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskiego Parku Narodowego (1986-2000). 1986. I/14/5100
10585 Nowiński Marian Dzieje upraw i roślin leczniczych 1983. I/14/5101
10586 50. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich - Zakopane 2018 2018. I/P3/143
10587 Mowszowicz Jakub Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych 1982. I/14/5102
10588 Maciejewski Stefan Saga o ginących i uratowanych 1988. I/18/0347
10589 Radwańska-Paryska Zofia Zielony świat Tatr 1953. I/18/0157
10590 Myczkowski Stefan Człowiek - przyroda - cywilizacja : kształtowanie zasobów przyrody oraz ochrona biosfery 1976. I/18/0349
10591 Sokołowski Marian O górnej granicy lasu w Tatrach 1928. I/18/0350
10592 Kozłowska A. Naskalne zbiorowiska roślin na wyżynie Małopolskiej 1928. I/18/0351
10593 Atlas hydrogeoróżnorodności województwa małopolskiego : praca zbiorowa 2010. I/18/0344
10594 SEWIK : dostarczamy wodę już od 100 lat 2006. I/18/0352
10595 Kornecki Marian Sztuka sakralna 1993. I/18/0353
10596 Krajobraz Krakowa z Kopcem Kościuszki 2015. I/18/0354
10597 Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne 2009-2014. I/18/0355
10598 Schnaider Zbigniew Atlas uszkodzeń drzew i krzewów powodowanych przez owady i roztocze = Atlas povreždenij derev'ev i kustarnikov vyzyvaemyh nasekomymi i vrednymi kljeszczami = Atlas der Durch Insekten und Milben Verursachten Bäume- und Sträucher- Beschädigungen 1991. I/18/0356
10599 Górski Piotr Wątrobowce zebrane przez Tytusa Chałubińskiego w Tatrach zdeponowane w Zielniku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (WA) 2017. I/18/0357
10600 Popkiewicz Marcin Nauka o klimacie 2018. I/18/0358
Ilość: 10643