Nieprawidłowy identyfikator sesji (mVxnAPBR)!
Księgozbiór TPN
   Tabela      Sortowanie      Ustaw filtr      Wyłącz filtr      Raporty     Indeks autorów 

  Informacje o programie      Wyjście  
Sortowanie: nr_rek ([Aa]->[Zz]) Filtr: Użytkownik: guest (54.198.92.22)
Ilość: 10643
Nr Nazwisko Imię Tytuł Rok Sygnatura
  1 Kubica Barbara Transect survey of artificial (173)Cs and natural (40)K in moss and bilberry leaf samples from Two Main Valleys from Tatra National Park 2003. I/16/3803
  2 Kubica Barbara Pilotażowe badania zawartości (137)Cs, (239+240)Pu i (40)K w próbkach gleby z Tatrzańskiego Parku Narodowego 2002. I/16/3804
  3 Kubica Barbara Sorpcja Hf, Nb i Cs na sześciocyjanożelazianie (II) miedziowym i cynkowym z roztworów kwasów solnego i siarkowego 2000. I/16/3805
  4 Kubica Barbara Pilotażowe badania zawartości niektórych radionuklidów w próbkach gleby z terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego 2001. I/16/3806
  5 Jurewicz Edyta Multistage evolution of the shear zone at the base of the Giewont unit, Tatra mountain (Poland) 2003. I/16/3807
  6 Jach Renata Ślady dawnego wydobycia rud manganu w Tatrach Zachodnich 2002. I/16/3808
  7 Gradziński Michał Morphology of Czarna cave and its significance for the geomorphic evolution of the Kościeliska valley (Western Tatra Mts.) 2002. I/16/3809
  8 Birkenmajer Krzysztof Post-collisional Late Middle Miocene (Sarmatian) Pieniny Volcanic Arc, Western Carpathians 2003. I/16/3810
  9 Grabowski Jacek Preliminary palaeomagnetic study of the High Tatra granites, Central Western Carpathians, Poland 1999. I/16/3811
10 Głazek Jerzy Terrestrial plant fossils in the transgressive palaeogene littoral/flysch sequence of the Tatra mountains (Central Carpathians) 1999. I/16/3812
11 Bączkiewicz Alina Isoenzyme markers of two hepatic species: Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske, and B. hatcheri (A. Evans) Loeske 2003. I/16/3813
12 Ronikier Michał Presence and distribution of Suillus plorans in the Polish Tatra Mts (Western Carpathians) 2002. I/16/3814
13 Krzewicka Beata Umbilicaria aprina Nyl. - a new lichen species from Central Europe 2002. I/16/3815
14 Kawecka B. Diversity of epilithic diatoms in high mountain lakes under the stress of acidification (Tatra Mts, Poland) b.r. I/16/3816
15 Galas Joanna Organic Matter Dynamics and Invertebrate Functional Groups in a Mountain Stream in the West Tatra Mountains, Poland 2003. I/16/3817
16 Galas Joanna Wpływ warunków hydrodynamicznych na materię organiczną i faunę bezkręgowców w potokach tatrzańskich - eksperyment terenowy b.r. I/16/3818
17 Galas Joanna Wykorzystanie pułapek wychwytujących materię osadzaną do badania fauny bentosowej 2003. I/16/3819
18 Dumnicka Elżbieta Porównanie fauny skąposzczetów jezior tatrzańskich i alpejskich 2003. I/16/3820
19 Baraniak Edward Argyresthia tatrica sp. n. (Lepidoptera, Yponomeutidae, Argyresthiinae) - a new Lepidoptera species feeding on Larix decidua in the Tatra Mts. 2003. I/16/3821
20 Kaczka Ryszard J. The coarse woody derbis dams in mountain streams of the Central Europe, structure and distribution 2003. I/16/3822
21 Lindner Leszek Outline of Quaternary glaciations in the Tatra Mts.: their development, age and limits 2003. I/16/3823
22 Ronikier Anna Revision of the genus Xerula Maire (Basidiomycetes, Agaricales) in Poland 2003. I/16/3824
23 Jaglarz Piotr Middle triassic evolution of the tatricum sedimentary basin: an attempt of sequence stratigraphy to the Wierchowa unit in the Polish Tatra Mountains 2003. I/16/3825
24 Bielczyk Urszula Acarospora macrospora (Hepp) A. Massal. ex Bagl. 2002. I/16/3826
25 Bielczyk Urszula Diploschistes gypsaceus (Ach.) Zahlbr. 2002. I/16/3827
26 Bielczyk Urszula Peccania coralloides (A. Massal.) A. Massal. 2002. I/16/3828
27 Ronikier Anna Eichleriella deglubens (Berk. and Broome) D. A. Reid 2002. I/16/3834
28 Bielczyk Urszula Rinodina bischoffii (Hepp) A. Massal. 2002. I/16/3829
29 Bielczyk Urszula Solorina saccata (L.) Ach. 2002. I/16/3830
30 Śliwa Lucyna Umbilicaria hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm. 2002. I/16/3831
31 Krzewicka Beata Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoffm. 2002. I/16/3832
32 Krzewicka Beata Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) H. Magn. 2002. I/16/3833
33 Krzewicka Beata Umbilicaria vellea (L.) Hoffm. 2002. I/16/3835
34 Jach Renata Lower jurassic spiculite series from the Krizna unit in the Western Tatra Mts, Western Carpathians, Poland 2002. I/16/3836
35 Piksa Krzysztof The Bat Fauna of the Polish Tatra caves 2000. I/16/3837
36 Stós Piotr Skarby Morskiego Oka 1992. I/16/3838
37 Barczyk Grzegorz Dependence of the karstic waters in the Tatra Mts. on changing atmospheric conditions 2002. I/16/3839
38 Zapalski Mikołaj K. O górnictwie żelaza w Tatrach polskich 2001. I/16/3840
39 Zapalski Mikołaj K. O górnictwie w Tatrach polskich 2002. I/16/3841
40 Baumgart-Kotarba Maria Deglaciation in the High Tatra Mountains (Biała Woda and Sucha Woda valleys as example) 2002. I/16/3842
41 Kotarba Adam 210 Pb dating of young holocene sediments in High-Mountains lakes of the Tatra Mountains 2002. I/16/3843
42 Rączkowska Zofia Zastosowanie roślinności do diagnozy morfodynamiki stoków wysokogórskich 2002. I/16/3844
43 Gądek Bogdan Struktura wewnętrzna Lodowczyka Mięguszowieckiego (Tatry) w świetle wyników badań georadarowych 2003. I/16/3845
44 Urbaniak Lech Description of the relict scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in the Tatra and Pieniny Mountains by needle characters 2001. I/16/3846
45 Knudsen H. Agarics from the alpine zone of the Tatra Mountains 2001. I/16/3847
46 Gądek Bogdan Kopalny lód lodowcowy w Tatrach? 2003. I/16/3848
47 Kotarba Adam The recent evolution of talus slopes in the High Tatra Mountains (with the Pańszczyca valley as example) 2002. I/16/3849
48 Kotarba Adam. Kronika : Mieczysław Kłapa (1916 - 2002) : Władysław Mrózek (1909 - 2001) 2002. I/16/3850
49 Skarżyński Dariusz Polymorphism in Ceratophysella armata (Nicolet, 1841) from the Tatra Mountains (Poland) (Collembola: Hypogastruridae) 2003. I/16/3851
50 Godzik Barbara Ozon przyziemny w Tatrach i jego oddziaływanie na ekosystemy leśne 2002. I/16/3852
51 Piękoś-Mirkowa Halina Aktualne problemy ochrony zasobów genowych roślin naczyniowych w Tatrzańskim Parku Narodowym = Actual problems of gene resources conservation of vascular plants in the Tatra National Park 1986. I/16/3853
52 Ronikier Michał Clitocybe dryadicola (J. Favre) Harmaja - A new species for Poland and the Carpathians recorder in Tatra mountains 2002. I/16/3854
53 Kawecka Barbara Effect of different light conditions on cyanobactria and algal communities in Tatra Mts stream (Poland) 2003. I/16/3855
54 Kawecka Barbara Response to drying cyanobacteria and algae communities in Tatra Mts stream (Poland) 2003. I/16/3856
55 Piątek Marcin Botanical note : Veronica peregrina (Scrophulariaceae) in Kraków - rediscovered after a century 2000. I/16/3857
56 Godzik Barbara Ozon w przygruntowej warstwie troposfery i jego wpływ na rośliny polskich parków narodowych 2002. I/16/3858
57 Kondratyuk Sergey Ya Xantoria nowakii Sp. Nov. (Teloschistaceae, Lichenized ascomycota), a new epilithic lichen species 2001. I/16/3859
58 Wieczorek J. Mesozoic evolution of the Tatra Mts. (Western Carpathians) 1995. I/16/3860
59 Ferenc Hanna Stan zbadania roztoczy z rodziny Spinturnicidae (Acari: Mesostigmata) w Polsce 2000. I/16/3861
60 Górski Piotr Przegląd zbiorowisk piargowych europejskich masywów górskich : cz. 1. Fitocenozy związane z pargami niewapiennymi 2002. I/16/3862
61 Górski Piotr Cerastietum tatrae Hadac et al. ex Hadac 1987 in the polish Tatra mountains(the Western Carpathians) 2002. I/16/3863
62 Barczyk Grzegorz Circulation in present-day karst systems sourcing the vaucluse springs in the Polish Tatra Mts., based on tracer methods and limnimetric observations 2003. I/16/3864
63 Ronikier Anna Materials to the distribution of heterobasidiomycetes in the Tatra National Park (Poland) 2002. I/16/3865
64 Dumnicka Elżbieta Wody podziemne - stan poznania fauny i perspektywy badań 2003. I/16/3866
65 Górski Piotr Carici leporinae-Agrostietum tenuis - a plant association new to Poland 2003. I/16/3867
66 Jurewicz Edyta Character of deformation within shear zones on the Galeria Cubryńska ridge and Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem pass, High Tatra Mts., Poland. 2003. I/16/3868
67 Jurewicz Edyta The Zadnie Kamienne "ravenous" shear zone (high-tatric nappe) - conditions of deformation 2003. I/16/3869
68 Godzik Barbara Stężenia ozonu troposferycznego w Tatrach oraz oszacowanie jego wpływu na roślinność 2002. I/16/3870
69 Gądek Bogdan Struktura bilansu cieplnego Lodowczyka Mięguszowieckiego (Tatry) latem w okresie dużego zachmurzenia i opadów 2003. I/16/3871
70 Balcerkiewicz Stanisław The first record from Poland of the Tristetum fusci plant association 2003. I/16/3872
71 Bielczyk Urszula The genus Absconditella (Stictidaceae, Ascomycota Lichenisati) in Poland 2001. I/16/3873
72 Ferber Tomasz The age and origin of talus cones in the light of lichenometric research. The Skalnisty and Zielony talus cones, High Tatra Mountains, Poland 2002. I/16/3874
73 Piksa Krzysztof Nowe zimowe stanowiska nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) w jaskiniach Polskich Karpat 2002. I/16/3875
74 Uchman Alfred Mesozoic of the Tatra Mountains (inner Carpathians) 2003. I/16/3876
75 Gawęda Aleksandra Tatra Mountains: crystalline basement, hightatric units, lower subtatric (Krizna)unit 2003. I/16/3877
76 Miskiewicz A. Tatra Mts as the area for mycological investigations - presentation of a new project 2002. I/16/3878
77 Kaczka R. J. The record of the debris flow activity in Mugo pine rings. Żółta Turnia, Tatra Mts., Poland 2003. I/16/3879
78 VI Zjazd Geomorfologów Polskich : Środowiska górskie - ewolucja rzeźby, Jelenia Góra, 11 - 14 września 2002 : streszczenia referatów i posterów 2002. I/16/3880
79 Carpatho-Balkan Conference on Geomorphology : abstracts 2003. I/16/3881
80 Jaglarz Piotr Sedimentary and diagenetic environments og the Triassic from the Kominy Tylkowe Massif (Tatricum Unit, Tatra Mts., Poland). ; Lower/Middle Jurassic facies of the Krizna Unit, Western Tatra Mts, Poland 2002. I/16/3882
81 Jach Renata The lower jurassic dysoxic-anoxic deposits of the Krizna unit, Tatra Mts., Western Carpathians, Poland. 2002. I/16/3883
82 Jach Renata An upward shallowing trend in the domerian-lower toarcian deposits of the Krizna unit, Tatra Mountains, Western Carpathians, Poland. 2002. I/16/3884
83 Górski Piotr Carici leporinae-Agrostietum tenuis - a plant association new to Poland 2003. I/16/3885
84 Gedl Elżbieta Wiek i mikrofacja wapieni "typu murańskiego" z formacji margli z Kościeliskiej (fm), Tatry - wyniki wstępne 2003. I/16/3886
85 Baścik Maria Człowiek w Dolinie Kościeliskiej (Tatrzański Park Narodowy) 2003. I/16/3887
86 Knutelski Stanisław Ryjkowce (Coleoptera: Curculionidae) Tatr Polskich: I. Zgrupowania ryjkowców charakterystycznych środowisk Tatr Zachodnich = Weevils (Coleoptera: Curculionidae) of the characteristic biotopes of the Western Tatra Mts. 1993. I/16/3888
87 Cichocki Włodzimierz Notes on the owls of the Polish Tatra Mountains, southern Poland 2004. I/16/3889
88 Krajewski Krzysztof P. Facies development and lithostratigraphy of the Hightatric mid-Cretaceous (Zabijak Formation) in the Polish Tatra Mountains 2003. I/16/3890
89 Krajewski Krzysztof P. Facies development and lithostratigraphy of the Hightatric mid-Cretaceous (Zabijak Formation) in the Polish Tatra Mountains 2003. I/16/3891
90 Birkenmajer Krzysztof Gosau-type Conglomerate in the Rusinowa Polana Area, Polish Tatra Mts: its Relation to the Lower Subtatric Nappe 2000. I/16/3892
91 Birkenmajer Krzysztof Correlation of the Lower Subtatric Nappe Partial Units across the Biała Woda Valley, Tatra Mts, Carpathians 2000. I/16/3893
92 Ferber Tomasz The age and origin of talus cones in the light of lichenometric research. The Skalnisty and Zielony talus cones, High Tatra Mountains, Poland 2002. I/16/3894
93 Barczyk Grzegorz Dependance of the karstic waters in the Tatra Mts. on changing atmospheric conditions 2002. I/16/3895
94 Heath Melanie F. Important Bird Areas in Europe : priority sites for conservation, vol. 1 : Northern Europe 2000. I/15/0001
95 Heath Melanie F. Important Bird Areas in Europe : priority sites for conservation, vol. 2 : Southern Europe 2000. I/15/0002
96 Polska czerwona księga zwierząt : bezkręgowce = Polish red data book of animals : invertebrates 2004. I/15/0003
97 Polska czerwona księga zwierząt : bezkręgowce = Polish red data book of animals : invertebrates 2004. I/15/0004
98 Baranowska Marzena Polska : szkolna encyklopedia przyrodniczo-krajoznawcza : środowiska, mieszkańcy, symbole narodowe 2004. I/P4/113
99 Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T. 1, Nauki o Ziemi 1996. I/15/0006
100 Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T. 2, Biologia 1996. I/15/0007
Ilość: 10643