Nieprawidłowy identyfikator sesji (pQXGYmGl)!
Księgozbiór TPN
   Tabela      Sortowanie      Ustaw filtr      Wyłącz filtr      Raporty     Indeks autorów 

  Informacje o programie      Wyjście  
Sortowanie: nr_rek ([Aa]->[Zz]) Filtr: Użytkownik: guest (54.226.23.160)

Wybierz dane, które mają się znaleźć w raporcie.

Nazwisko
Imię
Tytuł
Rok
Sygnatura
Generuje raport na ekranie komputera
(aby powrócić do tego okna po wygenerowaniu raportu
naciśnij przycisk WSTECZ przeglądarki)
Generuje raport do pliku tekstowego